ለወገነዎ ትክክለኛና ታማኝነት ያለው መረጃ ለማድረስ አሥራት ብቅ ብሏል:: ዛሬውኑ የአሥራት ቤተሰብ ይሁኑ::

አሥራትን በወርሃዊ መዋጮ ለማገዝ ይመዝገቡ

ዓላማ

የአማራ ሕዝብ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማኅበራዊ ጉዳዮች ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ በዕውቀት ላይ ተመሥርቶ መተንተን፣ ተዓማኒ መረጃ ለሕዝብ ማድረስ፣ ላለፉት 60 ዓመታት የአማራ ሕዝብ “ጨቋኝ” ተደርጎ እንዲቀርብ የሆነበትን የታሪክና የፖለቲካ ትርክት (narrative) በሐቅና በዕውቀት ላይ ተመሥርቶ በመተንተን ትርክቱን መቀልበስ፣ ሕዝባችን ከገባበት የብሉይ ዘመን ድህነትና ኋላቀርነት እንዴት ሊወጣ እንደሚችል የመወያያ መድረክ መፍጠር ነው::

Pay with PayPal or a debit/credit card

About ASRAT

Amhara Satellite Radio And Television (ASRAT) Media ASRAT is here to provide fair and unbiased information to its people. The primary objectives and purposes of ASRAT media is to report on news-worthy events of the Amhara in particular and of Ethiopia in general; to promote the history, identity, and culture of the Amhara people; to provide platform for Amhara focused organizations to express their views, debate those views openly, and respond to questions from the Amhara people regarding those views; to report on discussions and meetings of the Amhara people in particular and Ethiopians in general as well as organizations and parties focused on the Amhara and Ethiopians; to report, document, and disseminate the inhumane treatments the Amhara people suffer under any circumstance to the Amhara people, to Ethiopians and to the international bodies.

Contact Us

Send Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

We  believe that a great media can make an impact  on the world. Take the first step: contact us, and together, we will send our message to the world.

Asrat Media House

AsratMedia@Amhara.Org